[SK / EN] Body shaming

September 07, 2016


ČO:
Už dlhšie rozmýšľam ako podať túto veľmi citlivú tému a asi na to nikdy ani neprídem. Preto som sa po niekoľkých mesiacoch rozhodla, že vám jednoducho spíšem moje pocity a budem dúfať v porozumenie.

ODVOLANIE:
Týmto príspevkom nechcem nikoho uraziť ani zosmiešniť. Chcem iba upozorniť na to, že každá osoba by sa mala cítiť krásne a dobre vo svojom tele aj napriek tomu, že v dnešnom svete je to dosť ťažké. Prečo? Pretože podľa mňa neexistuje nič krajšie, ako zdravé sebavedomie.
Toto tiež nie je článok, ktorý by tento problém vyriešil. Bodaj by! Týmto príspevkom chcem poukázať na problém, ktorý tu je každodenne a s ktorým by sa niečo malo robiť. Prosím, berte to tak.
PROBLÉM:
V tomto článku budem hovoriť za seba a o tom, s čím som sa osobne stretla a stále aj stretávam – s  „body shaming-om“. Tento článok je venovaný každému, ale nechcem aby ste mali pocit že som niekoho hovorca, alebo sa viem vcítiť do kože iných, pretože neviem. Čo ale viem je to, že sa stretávame s rovnakým problémom.
Mám 22 rokov a s istotou vám viem povedať, že nie som stopercentne sebavedomá v mojom tele. Nie je to smutné? Ale čo je ešte viac smutné je fakt, že sa takto cíti väčšina ľudí. Namiesto podpory v tomto škaredom svete sa zhadzujeme a urážame aby sme sa cítili dobre na dve minúty. Ja v tom zmysel nevidím a dúfam, že vy, čo tento skromný článok čítate, tiež nie. Aj keď zmena neprichádza vo veľkom, prichádza predovšetkým od nás a presne to chcem aby ste si z tohto odniesli. Táto zmena je ťažká a zastrašujúca, ale chcem vás (aj mňa) v nej podporiť, pretože musíme začať samy.
 MÔJ PRÍBEH:
Patrím medzi ľudí, ktorí nemajú veľké výkyvy váhy. Hovoríte si, že mám šťastie? Všetko má svoje „ale!“.
Už od detstva počúvam dookola tie isté vety typu: A tebe doma nedávajú papať?, Mala by si niečo zjesť, Ty si iba kosť a koža, To je až strašné aká si chudá, Načo chodíš cvičiť veď už chudá si. Myslíte si, že ma to baví počúvať stále dookola? Nebaví. Myslíte si, že by ste mi dokázali povedať niečo originálne na moju postavu? Smola. Všetko čo sa dá povedať o chudej postave som už počula.
 KOREŇ PROBLÉMU:
Viem, že nie som jediná ktorá podobné reči počúva a viem, že nikoho z nás to počúvať nebaví.  Ale koho viniť? Ja osobne veľkú vinu (ak nie aj všetku) na tomto dávam médiám a spoločnosti.  Každý deň sme svedkami „dokonalých“ postáv v médiách a spoločnosť je natoľko hlúpa, že im uverila. Ale kto kedy povedal že ten a ten typ postavy bude ten pekný a ostatné budú tie zlé a nechcené? Zamysleli ste sa už niekedy nad tým? Zamysleli ste sa už niekedy čo vás prinútilo pozrieť sa na seba do zrkadla a povedať si, že to a to chcem mať iné? Vo väčšine prípadoch to spôsobia komentáre iných ľudí a iba malé percento chcenia zmeny na vašom tele pochádza z vašej vlastnej hlavy.
My ľudia sme už takí. A hlavne my, neistí. Stačí zasiať malé semienko pochybnosti do našich hláv a my ho budeme polievať a starať sa oň až pokiaľ nevyklíči a nevyrastie z neho poriadne veľký problém, ktorý tam ale v prvom rade ani nikdy nebol.
 RIEŠENIE:
Nebudem vám tu teraz tlačiť kaleráby do hláv že nepočúvajte okolie a kašlite na „perfektné“ postavy v časopisoch. To sa nedá. Bohužiaľ. Je to smutné, ale je to tak. To chce poriadnu dávku sebazaprenia a času. Chcem od vás, aby ste sa ale na tie postavy nepozerali ako na perfektné, ale ako proste na postavy. Každý nejakú máme. A keď chceme, vždy vieme na sebe niečo zmeniť bez nátlaku spoločnosti, lebo nám niekto povedal, že podľa nich je na nás niečo zlé.
Chcem aby ste vedeli, že nie ste samy. Že nás sú stovky, tisíce ba milióny ľudí, ktorí prežívajú to isté. Preto chcem, aby ste dnes niekomu povedali čo sa vám na ňom páči a chcem, aby ste mi do komentárov napísali aspoň jednu vec, o ktorej si myslíte, že je na vás krásna. Toto nezmení vaše celé myslenie. To chce čas. Ale určite je to cesta k lepšiemu.


WHAT:
I have been thinking lately how I should talk about this very sensitive topic and I guess I will never know how. That is why I have decided to just write about how I feel about it and hope you will understand.
DISCLAIMER:
This blog post is not written to make fun of someone. It is written to point out that every person should feel good and beautiful in their own body even though it is very difficult nowadays. Why? Because there is nothing more beautiful than a confident person.
Plus, this is not an article that will solve this problem. I wish! This blog post is to indicate that this problem is real and is here every day and that it should be dealt with. Please, keep that in mind.
PROBLEM:
In this post, I will mention my own experiences I encounter on daily basis – it is called body shaming. This is dedicated to everyone but I want you to know that I speak for myself and that I cannot speak for everyone (that is just unreal). What I know is that we deal with the same problem.
I am 22 years old and can honestly tell you that I do not feel confident in my body. Sad, isn't it? But what is sadder is that majority of people feels this way. Instead of the support, we need in this world we face insults from others. Although the change does not come in big waves, it definitely starts with you and that is what I want you to take from this blog post. This is the most difficult and intimidating step but I encourage you (and I) to try.
MY STORY:
I am one of those people that do not have a problem with jo-jo effect. You think I'm lucky? Well, there always is a „but“.
Since my childhood I have been told those same sentences on and on again: Don't they give you food at home?, You should eat something, You're just skin and bones, Why do you go to the gym, you already are skinny?. Do you think I enjoy listening to these all the time? Of course, I don't. Do you think you can come up with something original that hasn't been told already? No, you cannot because I've heard it all. 
THE ROOT OF THE PROBLEM:
I know I'm not the only one that listens to stupid talk and I know that none of us enjoys it. But who is there to blame? I personally blame media and society. Every day we are shown „perfect“ bodies on media and the society is so stupid to believe them. But who told you that this and that type of the body is the „perfect“ one? Who told you that this and that type of body is ugly and unwanted? Have you ever thought about that? Have you ever thought about what made you look into the mirror and think all the nasty things about your body? In most cases, comments from other people made you do that. Only a small percentage of people wants to change something about their body for themselves.
We, people, are born this way. Especially, the insecure ones. It's enough to plant the smallest seed of doubt in out heads and we will gladly water it and tender it till it grows into the big problem that hasn't even been there in the first place.
SOLUTION:
I'm not here to tell you everything will be alright and other sweet talks. It takes time. All I want you to know is that you are not alone. There are hundreds, thousands even millions of us that deal with the same problem. That's why I want you to tell someone what you like about them. And also, I want you to tell me at least one thing you like about yourself. I know it won't change much but its a good start.


You Might Also Like

0 komentářů

Ďakujem za tvoj komentár :)